Általános Szerződési Feltételek - ÁSZF


Általános Szerződési Feltételek - ÁSZF

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Tendit Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a továbbiakban: Szolgáltató által - a www.kanadai-mufenyo.hu weboldalon -nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatást igénybe vevő ügyfél - a továbbiakban: Vásárló - jogait és kötelezettségeit és az általános szerződési feltételeket tartalmazza. A Vásárló a webáruházban történő megrendeléssel elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint elfogadja, hogy a megrendelés feladásával fizetési kötelezettsége keletkezik. A Szolgáltató és a Vásárló a továbbiakban együttesen: "Felek".

1./ A Szolgáltató

 1. A www.kanadai-mufenyo.hu online áruházat a Tendit Kft. üzemelteti (továbbiakban: "Szolgáltató").
 2. A Szolgáltató cégneve: Tendit Kereskedelmi És Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. A Szolgáltató rövidített neve: Tendit Kft.
 3. A Szolgáltató székhelye: 6230 Soltvadkert, Büdöstódűlő tanya 57/1
 4. A Szolgáltató postai címe: 6230 Soltvadkert, Büdöstódűlő tanya 57/1
 5. A Szolgáltató (Cg:03-09-110523/15 szám, bejegyezve 2003.04.30-án a Bács-Kiskun Megyei Bíróság, mint Cégbíróság által, adószám: 13019541-2-03) 348/2015/B nyilvántartási szám alatt, a jogszabályok szerint csomagküldő tevékenységet folytathat.
 6. Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 20 9872 721

2./ Vásárló: Vásárló jelenti azt a személyt vagy céges végfelhasználót, aki, ill. amely a webáruház-szolgáltatást igénybe veszi, azaz a webáruház internetes felületén keresztül árut, szolgáltatást rendel, vásárol. A jelen Általános Szerződési Feltételek Vásárló által történő elfogadása a webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A webáruház-szolgáltatás igénybevételével a Vásárló az alábbi feltételeket, rendelkezéseket elfogadja.

3./ Általános rendelkezések, a szolgáltatás igénybevétele

Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF-re a magyar jog az irányadó, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.") és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.kanadai-mufenyo.hu weboldalon (a továbbiakban: "Weboldal") található elektronikus piactéren (a továbbiakban: "Webáruház") keresztül történik. A Vásárló megrendelésének teljesítésére csak Magyarország közigazgatási határain belül van lehetőség.

A megrendelések leadása a Kanadai Műfenyő internetes áruházban elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.kanadai-mufenyo.hu webcímen. Telefonon a központi telefonszámon lehet rendeléseket leadni a megadott nyitvatartási időben, illetve e-mailben a kanadaimufenyo@gmail.com címen. Faxon, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a Vásárló részére. A megrendelés leadása regisztrációhoz nem kötött.

A Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Vásárló által megrendelt termékeket a megrendelésben rögzített határidőn belül leszállítsa. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató erről haladéktalanul tájékoztatást küld és az esetlegesen előre kifizetett ellenértéket visszautalja, a tájékoztatást követően legkésőbb 14 napon belül. A visszautalással kapcsolatban a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

A szerződés nyelve magyar. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek utólagosan nem hozzáférhető, nem visszakereshető. Az iktatási szám minden esetben a megrendelés azonosítószáma. Jelen ÁSZF nem minősül írásba foglalt szerződésnek, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, magatartási kódexre nem utal.
A www.kanadai-mufenyo.hu oldalon az árak forintban értendők, az ÁFA-t és a házhoz szállítás költségét a fizetendő végösszeg tartalmazza.

A szerződés a www.kanadai-műfenyő.hu internetes felületén történő vásárlás során a jelen ÁSZF elfogadásával jön létre.

A Webáruházban történő vásárlás feltétele minden egyes vásárlás esetén a jelen ÁSZF elfogadása.

A Vásárló az ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a megrendelés teljesítése a Szolgáltató javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben az adatok valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.

Jelen ÁSZF módosítására a Szolgáltató egyoldalúan jogosult, a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A Szolgáltató köteles a Vásárlót külön tájékoztatni arról az általános szerződési feltételről, amely eltér a Felek között korábban alkalmazott feltételtől. Az ilyen feltétel akkor válik a szerződés részévé, ha azt a Vásárló a külön tájékoztatást követően kifejezetten elfogadta.

A Vásárló a terméket a Szolgáltatótól, mint tulajdonostól vásárolja meg, a számlát a Szolgáltató állítja ki.

A Webáruház, mint szerzői jogi mű a szerzői jog védelme alatt áll.

4./ A szerződés tárgya

A megvásárolni kívánt áruk főbb jellemzőit az adott termékhez tartozó ismertető tartalmazza. Az áruk használatára vonatkozó utasításokat a termékhez mellékelt termékismertetőből lehet részletesen megismerni. Az ismertető leírás téves értelmezéséből eredő károkért Szolgáltató nem vállal felelősséget. A termékeket mindenki csak saját felelősségére használhatja.

Szolgáltató a megfelelő gondossággal kezeli a honlapon szereplő információkat.

A Weboldal szolgáltatásainak az igénybevételéhez, a böngészéshez külön adatok megadása, illetve regisztráció nem szükséges.

5./ Megvásárolható termékek köre

A webáruházban megjelenített termékeket csak a webáruházon keresztül lehet megrendelni, írásos megrendelés leadásával. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett bruttó ár (az ár tartalmazza az általános forgalmi adót és a házhoz szállítás költségét).

A Webáruházban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek minimálisan eltérhetnek a valóságtól.

Akciós ár bevezetése esetén a Szolgáltató köteles az akció részleteit, időtartamát a termékek adatlapján teljeskörűen megjeleníteni.

6./ Regisztráció

A www.kanadai-mufenyo.hu weboldalon történő vásárláshoz regisztráció nem szükséges.
A megrendelést a Szolgáltató csak abban az esetben fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. Amennyiben a Vásárló valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, akkor hibaüzenetet kap. A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

7./ A Vásárlás menete

A webáruházban a vásárlás megkezdéséhez sem regisztráció, sem belépés nem szükséges. A Vásárló a termékkínálatból bejelentkezés nélkül szabadon válogathat, a termékeket kosarába helyezheti. A kosárba helyezett termékeket a vásárlás véglegesítésével rendelheti meg. A vásárlás véglegesítéséhez meg kell adni a számlázási adatokat, és ha ettől eltér, akkor a szállítási adatokat.

8./ Termékek megtekintése, kosárba helyezése

A Termékeink menüpontban találhatóak a műfenyők. Az egyes termékek képére kattintva tekinthető meg a termékek rövid leírása és ára. Az itt található "Kosárba" gombra kattintva egy darab termék kerül a kosárba. A termék nevére vagy fényképére kattintva a részletes ismertető található, ahol nem csak egy, hanem tetszőleges mennyiség is kosárba tehető az adott termékből.

9./ Kosár tartalmának megtekintése, módosítása

A jobb felső sarokban található a kosár. Miután terméket helyezett a kosárba, látható a kosár ikon mellett a kosár tartalmának teljes összege, amely tartalmazza a szállítási költséget is. A kosár ikonra kattintva megtekinthető annak tartalma rövidítve. Az itt található Kosár tartalmának megjelenítése vagy Indulás a pénztárhoz most gombokra kattintva megtekinthető a kosár részletes tartalma, módosítható annak tartalma, valamint véglegesíthető a megrendelés.

A kosár részletes tartalmának megjelenítése után még bármely kosárban lévő termék mennyisége módosítható. A mennyiség mező tartalmának módosítása után a Mennyiség frissítése gombra kattintás után történik meg az árak újrakalkulálása. A termék neve mellett jobb oldalon található x szimbólumra (ikonra) kattintva bármelyik termék eltávolítható a kosárból. A kosár megtekintése nem jelenti feltétlen a vásárlás befejezését. A Tovább vásárolok gombra kattintva folytatható a termékek megtekintése, újabb termékek kosárba helyezése.

10./ Megrendelés véglegesítése

Amennyiben nem kíván több terméket a kosárba helyezni, és megrendelését véglegesíteni szeretné, a kosár részletes tartalmának megjelenítésekor lent az Indulás a pénztárhoz most feliratú gombra kell kattintani. Előtte a gomb feletti hivatkozásra kattintva el kell olvasni, és a jelölőnégyzet bejelölésével el kell fogadni jelen Általános Szerződési Feltételeket.

Az Indulás a pénztárhoz most gombra kattintás után megadhatja a számlázási és szállítási adatokat, és véglegesíthető a megrendelés. Az Általános Szerződési Feltételek elfogadása ez esetben is kötelező.

A számlázási és szállítási címeket már a pénztárhoz indulás előtt, a kosár megtekintésénél is megadhatja a kosár tételei feletti megfelelő gombokra kattintva.

Ha megadta a számlázási és szállítási adatokat, valamint az Általános Szerződési Feltételeket is elfogadta, akkor megtörténik a pénztári ellenőrzés, ekkor még ellenőrizheti a tételek és árak helyességét. Ha mindent rendben talál, akkor a Megrendelés megerősítése gombra kattintva véglegesítheti a megrendelést.

A rendszer ezt automatikusan feldolgozza, a megrendelés befogadásáról a megadott e-mail címre a Vásárló elektronikus levél formájában automatikus visszaigazolást kap.

11./ Rendelés visszaigazolása, rendelés módosítása

A megrendelés a Szolgáltató elektronikusan úton (e-mail) történő visszaigazolása után lép életbe. A rendelés leadása után küldött automata rendszerüzenet (rendelés értesítő) nem számít visszaigazolásnak, így ezzel a szerződés még nem jött létre. Amennyiben ez az automatikus üzenet 24 órán belül nem érkezik meg a Vásárló által megadott érvényes e-mail címre, akkor a Vásárló mentesül ajánlatkérési kötöttsége alól.

A rendelés leadása csupán egy ajánlatkérés a Webáruházban bemutatott és a Vásárló által kiválasztott termékekből. Ezt a Szolgáltató feldolgozza, majd az email (rendelés visszaigazolás) megküldése után jön létre a szerződés.

Általános feldolgozási idő raktáron lévő cikkekre 24 óra, raktáron nem lévő cikkekre, vagy egyedi megrendelésekre 8-10 munkanap.

A Szolgáltató köteles a Vásárló megrendelésének megérkezését a Vásárló felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás a Vásárló megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Vásárlóhoz nem érkezik meg, a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a Felek, ha ebben megállapodtak.

A megrendelések feldolgozása munkanapokon, hétfőtől-péntekig 9:00-17.00 óráig történik. Az ezt követően, illetve szombaton vagy vasárnap, valamint munkaszüneti napokon beérkezett megrendelések feldolgozása és kiszállítási ügyintézése a következő munkanapon kezdődik meg.

Aktív rendelést érintő adatok módosítására ügyfélszolgálati telefonszámunkon vagy központi e-mail címünkön van lehetőség. Kérjük, hogy az ilyen kérést a lehető leghamarabb szíveskedjen jelezni felénk.

12./ Fizetési feltételek

Ügyfél, a megrendelés ellenértékét az áru átvételekor, a kiszállítást végző személy részére készpénzben fizeti ki. A webáruházban a termék mellett feltüntetett bruttó egységáron felül a Vásárlót nem terheli egyéb fizetendő összeg. A Felek az előbbiekben leírtaktól közös megegyezéssel, indokolt esetben, írásos megerősítés után eltérhetnek.

Egyéb fizetési mód: a fizetés előre utalással is történhet. Előre utalás esetén a teljesítés a Szolgáltató bankszámlájára beérkezett fizetés után kezdődik meg.

13./ Vételár

A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett végfelhasználói bruttó ár, amely az általános forgalmi adót tartalmazza. A weboldalon megrendelhető termékek árváltoztatásának jogát Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

A Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy internetes áruház árai pontosak legyenek, ha azonban ennek ellenére hibás árak jelennének meg, a Szolgáltató nem köteles az árut a hibás áron értékesíteni, ha a hibás árat a megrendelés elfogadásáról küldött visszaigazolás előtt észleli, tehát a szerződéskötést követően. Ammenyiben a megrendelés visszaigazolását követően észleli a Szolgáltató a hibás árat, jogosult a szerződést egyoldalúan módosítani, abban az esetben, amennyiben a termék "0" Ft-os, vagy "1" Ft-os áron került megjelenítésre. Ilyen esetben a terméket felkínálhatjuk Önnek a helyes áron, Ön pedig jogosult a fenti 14.2. pontban meghatározottak szerint a szerződéstől elállni.

14./ Szállítási feltételek

Termékeinket kizárólag Magyarország területére szállítjuk ki, a kiszállításban a Sameday futárszolgálat a partnerünk. A csomagok kézbesítése munkanapokon 8-17 óra közötti időszakban történik.

A megrendelt csomagot a 11. pontban rögzítettek szerinti feldolgozási idő után a futárszolgálatnak átadjuk, erről a Vásárlót elektronikus levélben értesítjük. Meghatározott időpontra (órára) történő kiszállítást a Vállalkozónak nem áll módjában vállalni.

A megrendelt termékek pár napon, maximum két héten belül megérkeznek a megrendelésben rögzített címre.

A kiszállítás előtti telefonos értesítést a termék mellett megadott bruttó ár nem tartalmazza.

Kérjük, hogy a csomag átvételkor a futár előtt szíveskedjék meggyőződni arról, hogy a csomagolás sérülésmentes.

Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni! Kérjük, hogy olyan szállítási címet adjon meg, ahol át tudja venni a csomagot. Amennyiben a futár a megadott címen nem talál senkit, értesítőt hagy. Az értesítőn lévő telefonszám felhívásával egyeztethet az átvételi lehetőségről. Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak! Át nem vett, visszaküldött csomagok esetében a visszaszállítás költségét a megrendelőre terheljük, újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani!

A 300 cm-es vagy annál nagyobb műfenyők átvételére csak a soltvadkerti telephelyen van lehetőség vagy egyedi kiszállítási lehetőséggel felár ellenében Budapesten és környékén. A szállítási idő, mivel gyűjtőszállításról is szó lehet, a normál 1-2 napos kiszállítási határidőtől eltérhet. Minden esetben igyekszünk azonban Vásárlóink kérésének eleget tenni.

Extra méretekkel rendelkező csomag esetén ügyfélszolgálatunk előre értesíti Önt a várható szállítási költségről.

14./ A Fogyasztó jogai és kötelességei

14.1. Rendelés lemondása, elállás joga

Amennyiben egy beszerzés alatt álló tételt szeretne lemondani, azt kérjük, ügyfélszolgálatunknak jelezze írásban a kanadaimufenyo@gmail.com címen a rendelés visszaigazolás számának feltüntetésével.

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a Vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. A Vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

Az Elállási nyilatkozat minta a 45/2014.(II.26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján az ÁSZF végén található.

Kérjük, írásos nyilatkozatát, az elállás tárgyát képező termékkel együtt, küldje meg a Szolgáltató postacímére ajánlott küldeményként, hogy a postára adás dátumát igazolni tudja.

Az elállás tényét legegyszerűbben, a Szolgáltató e-mail címére küldött elektronikus levélben tudja közölni. Postai úton, írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonhívás időpontját.

Amennyiben a Vásárló eláll a vásárlási szerződéstől, a Vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült közvetlen költségeket. A Vásárlót ezen felül egyéb költség nem terheli. A Vásárló portósan (utánvéttel) küldött csomagokat Szolgáltatónak nem áll módjában átvenni!

Szolgáltató kizárólag a termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a Vásárló részére megtéríteni.

Bizonyos esetekben - a Kormányrendelet előírása szerint - a Vásárlót nem illeti meg az elállás joga.


Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatból eredő károk megtérítése a Vásárlót terheli! Kérjük, vegye figyelembe, hogy ön a törvény szerint felelős a termékek bármely értékcsökkenéséért, ha az annak következtében áll elő, hogy a termékeket a jellegük, tulajdonságaik és működésük megismeréséhez szükséges mértéket meghaladóan használta.

Szolgáltató, a vásárló által kifizetett összeget - ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült egyéb költséget is - haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül a Vásárló részére visszatéríti, amennyiben Vásárló az elállás jogával él és hiánytalanul visszajuttatja a megrendelt terméket.

Áru visszajuttatása a Szolgáltató postai címére lehetséges, amely a termék ismertetőjén, illetve a honlapon is megtalálható.

14.2. Szolgáltató esetleges kára

Amennyiben a visszahozott/visszaküldött áruról bizonyossággal megállapítható, hogy károsodott és ez a károsodás a nem rendeltetésszerű használat, vagy a Vásárló nem megfelelően gondos árukezelése miatt következett be, a fenti rendelet értelmében, a termékben okozott értékcsökkenés megtérítését Szolgáltató követelheti a Vásárlótól.

a.) A Vásárló elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

aa.) Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja a házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezt a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.

ab.) Elállás esetén a terméket a Vásárló saját költségén küldje vissza a Szolgáltató címére (Tendit Kft., 6230 Soltvadkert, Büdöstó dűlő tanya 57/1.), amennyiben az elállás oka nem minőségi hibából ered és haladéktalanul, de legkésőbb a termék(ek) visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatérítjük a visszaküldött termék(ek) vételárát, valamint az esetlegesen felmerült egyéb költségeket. Egyéb okból eredő elállás esetén a Vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. Expressz kiszállítás esetén a normál árú házhoz szállítási díjat térítjük vissza. A termék(ek) vételárát és a szállítási költséget (illetőleg a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) csak akkor áll módunkban visszatéríteni, ha a Vásárló a terméke(ke)t visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe.

ac.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód alkalmazásához kifejezett belegyezését adta. Más visszatérítési mód alkalmazása esetén a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

ad.) Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.

ae.) A Vásárló elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen:

 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vevő személyére szabtak;
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a vásárló a csomagolást felbontotta;
 • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében (az előfizetéses szerződések kivételével)
 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási / felmondási jogát.

af.) Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

b.) Ha a Vásárló web-áruházunkban szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést kötött, elállás helyett felmondásra jogosult. Felmondási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja. Felmondási jogát nem gyakorolhatja szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

c.) A megrendelt termékek hibája esetén a Vásárló a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Vásárló kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítást igényelheti. A Vásárló a szerződéstől elállhat, ha a kijavítás és a kicserélés feltételei fennállnak, azonban a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, a Vásárlónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt vagy a kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel, a Vásárló érdekeit kímélve, megfelelő határidőn belül nem tudja elvégezni. A Vásárló kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a Szolgáltató költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Vásárló kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 1 év leteltét követően azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

d.) Kellékszavatosság helyett a Vásárló a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a Vásárló kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a Vásárlónak kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítani.

Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

e.) A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkek hibája esetén a termék vételárának függvényében az átvételtől számított 1,2 vagy 3 éven belül jótállási igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben (feltéve, ha e Korm. rendelet értelmében fogyasztónak minősül). A 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó vételár esetén 1 év, a 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó vételár esetén 2 év, a 250 000 forintot meghaladó vételár esetén 3 év. A Szolgáltató csak abban az esetben mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Jótállási igényét a Vásárló a kellékszavatosságnál kifejtettek szerint érvényesítheti, azzal a kivétellel, hogy a tartós fogyasztási cikk hibája esetében az átvételtől számított 3 munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a terméket kicseréljük ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza (ha a termék a Szolgáltató üzletében / raktárában rendelkezésre áll), valamint ezen túli bejelentés esetén törekszünk arra, hogy a kijavítás, illetőleg a kicserélés 15 napon belül sor kerüljön. Kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett garanciális szerviznél (javítószolgálatnál) közvetlenül is érvényesítheti. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre nem érvényesíthet. A jótállásból fakadó jogok azonban a Vásárlót a kellékszavatosság és termékszavatosság útján érvényesíthető jogosultságaitól függetlenül megilletik.

f.) A hatályos jogszabályok értelmében tilos Magyarországon 18 életévet be nem töltött személy részére alkohol- valamint szexuális tartalmú terméket értékesíteni. Amennyiben a Vásárló a regisztráció során megadta születési évét, úgy alkohol- vagy szexuális tartalmú termék megrendelése esetén azt a Szolgáltató érvényes nyilatkozatnak tekinti a tekintetben, hogy jogosult-e a Vásárló részére a megrendelt termék értékesítésére. Ellenkező esetben a Vásárlónak az adott termék megrendelésekor külön nyilatkozatot kell kitöltenie életkorára vonatkozólag. A Vásárló teljes körű szavatosságot vállal az előző bekezdésben hivatkozott, a regisztrációkor megadott felhasználói adatok valóságtartalmáért. Amennyiben utóbb kiderül, hogy az általa megadott adatok bármelyike, így különösen alkohol- vagy szexuális tartalmú termék megrendelése esetén a Vásárló által megadott életkor nem felelt meg a valóságnak, és ebből a Szolgáltatót bármilyen kár éri illetőleg a Szolgáltatóval szemben bármilyen joghátrányt érvényesítenek, a Vásárló köteles a Szolgáltatóval szemben maradéktalanul helytállni, és a Szolgáltató fenntartja jogát, hogy a Vásárlóval szemben kártérítési igényt érvényesítsen.


15./ Fogyasztói panaszügyintézés

A Vásárló a kellékszavatossági és jótállási jogaival, valamint más panaszaival az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő kérelmét:

Név: Tendit Kft.
Levelezési cím: 6230 Soltvadkert, Büdöstó dűlő tanya 57/1

Telefonszám: +36 20 9872 721
E-mail: kanadaimufenyo@gmail.com

Szavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárló a panaszt a kifogásolt termékkel, valamint a hiba természetét és megnyilvánulási formáját rögzítve adja elő.

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz.

A Szolgáltató a telefonon vagy e-mailben közölt panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

A telefonon vagy e-mailben rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval lát el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

A Szolgáltató a hozzá írásban eljuttatott panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.

Amennyiben a Szolgáltató és a Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak a Vásárló rendelkezésére:

 • Panasztétel a Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes magyar békéltető testületnél:

Pest Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV. emelet 2.

E-mail-cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Telefon: +36 1 792 7881

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.

E-mail-cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Telefon: +36 1 488 21 31

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

E-mail-cím: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

Telefon: +36 20 373 2570

Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Baranya Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

E-mail-cím: info@baranyabekeltetes.hu

Telefon: +36 72 507 154 / +36 20 283 3422

Békés Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. 34

E-mail-cím: bekeltetes@bmkik.hu

Telefon: +36 66 324 976

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

E-mail-cím: bekeltetes@bokik.hu

Telefon: +36 46 501 090 / +36 46 501 871

Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

E-mail-cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Telefon: +36 62 554 250

Fejér Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

E-mail-cím: bekeltetes@fmkik.hu

Telefon: + 36 22 510 310

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/A.

E-mail-cím: bekelteto.testulet@gymsmkik.hu

Telefon: +36 96 520 217

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

E-mail-cím: bekelteto@hbkik.hu

Telefon: +36 52 500 710

Heves Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint 1.

E-mail-cím: bekeltetes@hkik.hu

Telefon: +36 36 416 660

Komárom-Esztergom Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

E-mail-cím: kemkik@kemkik.hu

Telefon: +36 34 513 010 / +36 34 513 012

Nógrád Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fsz. 14.

E-mail-cím: nkik@nkik.hu

Telefon: +36 32 520 860

Somogyi Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

E-mail-cím: skik@skik.hu

Telefon: +36 82 501 000 / +36 82 501 026

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

E-mail-cím: bekelteto@szabkam.hu

Telefon: +36 42 420 180

Tolna Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

E-mail-cím: kamara@tmkik.hu

Telefon: +36 74 411 661 / +36 30 664 2130

Vas Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.

E-mail-cím: bea@vmkik.hu

Telefon: +36 94 506 645 / +36 94 312 356

Veszprém Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.:220

E-mail-cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Telefon: +36 88 814 121

Zala Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24.

E-mail-cím: zmbekelteto@zmkik.hu

Telefon: +36 92 550 513

 • Panasztétel online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a Budapesti Békéltető Testületnél.

 • Panasztétel a Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes magyar kormányhivatalnál, mint Fogyasztóvédelmi Hatóságnál.

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: https://jarasinfo.gov.hu

 • Bíróság előtt peres eljárás kezdeményezése a Vásárló lakóhelye szerinti illetékes bíróságnál.

 • Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az alábbi linkre kattintva megjelenő felületen is lehetőség van a panasz rendezésére: https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

15./ Egyéb rendelkezések

A termékeket a Vásárló csak saját felelősségre használhatja, betartva a megfelelő balesetvédelmi és tűzvédelmi előírásokat. A termékek közelében nyílt láng (pl. gyertya, A termékeket a Vásárló csak saját felelősségre használhatja, betartva a megfelelő balesetvédelmi és tűzvédelmi előírásokat. A termékek közelében nyílt láng (pl. gyertya, csillagszóró, öngyújtó) használata tilos, illetve sugárzó hőhatásnak kitenni is tilos. A nem megfelelő használatból eredő károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

Megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével forduljon a Szolgáltató ügyfélszolgálatához a kanadaimufenyo@gmail.com címen vagy a +36 20 9872 721-es telefonszámon.

Ügyfélszolgálati kapcsolattartó: Bukor Tünde

Hatályos: 2020.10.01-től visszavonásig és/vagy módosításáig. Rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni, korábbi szerződésekre a hatályba lépést megelőző általános szerződési feltételek rendelkezései az irányadóak.

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett: ...
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: ...
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: ...
A vásárló(k) neve: ...
A vásárló(k) címe: ...
A vásárló(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt: ..."

Társaságunk tárhely szolgáltatója:

neve: Webnode AG

székhelye: Badenerstrasse 47, 8004 Zurich, Svájc

e-mail címe: support@webnode.com

Utolsó módosítás: 2023.12.18.